Email: maharanapratapschool@yahoo.co.in    Phone No.: 01744-223659,294609
Contact Us     Login    

MAHARANA PRATAP SHIKSHA SAMITI


Serial No.Member NameDesignation
1. Sh. Gaje Singh Pundeer President, Shiksha Samiti
2. Sh. Rajender Singh Tanwar President, Kshatriya Sabha
3. Sh. Mohinder Singh Tanwar Manager, Shiksha Samiti
4. Sh. Raj Karan Singh Tanwar Gen. Secretary, Kshatriya Sabha

Members

Serial No.Member NameDesignation
5. Sh. Chander Pal Singh Tanwar Member
6. Sh. Raj Kumar Rana Member
7. Sh. Subhash Tanwar Member
8. Sh. Suresh Rana Member
9. Sh. Satyabir Singh Panwar Member
10. Sh. Dharam Pal Singh Tanwar (Chanalheri) Member
11. Dr. Reicha Tanwar Member
12. Sh. Khushalpal Rana Member
13. Sh. Karan Singh Rana Member
14. Sh. Dharam Pal Singh (Pharal) Member
15. Sh. Harpal Singh Tanwar Member
16. Sh. Ajmer Singh Member
17. Sh. Mahipal Singh Member
18. Sh. Mangal Singh Member